فراموشی مشخصات خود؟

با ما به روز باشید ، مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید


پیش توليد و پشت صحنه

پیش تولید مهم ترین بخش تولید یك فیلم دارای جلوه های بصری است. اینجا جایی است كه دانسته ها را به اشتراك می گذاریم و بررسی می كنیم چه چیزی ممكن است و چه چیزی غیرممكن و كدامیك از این غیر ممكن ها می تواند به صورت باورپذیری ممكن شوند و به تصویر كشیده شوند.

 

 

 بالا