فراموشی مشخصات خود؟

با ما به روز باشید ، مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید


بیلبوردهای تبلیغاتی کانون تبلیغات کامیاربهادر - کیانپارس

موقعیت بیلبورد :

 

بلوار ساحلی شرقی کیانپارس
ضلع جنوب شرقی

ابعاد :

 

5x12

دوره اجاره بیلبورد :

 

یک ماهه

 

بیلبوردهای تبلیغاتی کانون تبلیغات کامیاربهادر


بیلبوردهای تبلیغاتی کانون تبلیغات کامیاربهادر - گلستان

 

موقعیت بیلبورد :

 

پل عابرپیاده بلوار گلستان (مسیر رفت)
جنب خوابگاه خواهران 

ابعاد :

5x 12

دوره اجاره بیلبورد :

 

یک ماهه

 

بیلبوردهای تبلیغاتی کانون تبلیغات کامیاربهادر


بیلبوردهای تبلیغاتی کانون تبلیغات کامیاربهادر - فلکه استانداری

موقعیت بیلبورد :

 

فلکه استانداری
جنب رستوران گلهای داوودی

ابعاد :

 

5x12

دوره اجاره بیلبورد :

 

یک ماهه

 

بیلبوردهای تبلیغاتی کانون تبلیغات کامیاربهادرش


بیلبوردهای تبلیغاتی کانون تبلیغات کامیاربهادر - اتوبان گلستان

 

موقعیت بیلبورد :

 

پل عابرپیاده بلوار گلستان (مسیر برگشت)
جنب خوابگاه خواهران 

ابعاد :

10*2.5

دوره اجاره بیلبورد :

 

یک ماهه

 

بیلبوردهای تبلیغاتی کانون تبلیغات کامیاربهادر


بالا